nguon coi Origin

nguon coi Origin
   Hiện Có   :     26 
   Truy Cập :    1015528
 • Dưa hấu lai F1 Cửu Long (6263)
 • Bông Cúc Nhật Anh (203)
 • Đậu Cove hạt đen Thiên Thanh (201)
 • Đậu Cove Nhật Tân (205)
 • Đậu rồng Thiên Long (199)
 • Dưa leo lai F1 Thanh Ngọc (0131)
 • Dưa leo lai F1 Mỹ Linh (4202)
 • Khổ qua lai F1 Super (0727)
 • Ngò Bạc Liêu NC (178)
 • Cải ngọt Thiên Hương (033)
 • Bí đao chanh Kim Cương (7979)
    Trang chủ >>  Hoa Cúc   >>  Bông Cúc Nhật Anh (203)

Bông Cúc Nhật Anh (203)

 (Hoa Cúc Đà Lạt)

- Hạt giống đạt TCCS: 040 -2006/NC

  - Độ sạch: 95%
- TLNM: 75%
- Độ ẩm: 11%

Bông Cúc Nhật Anh (203)
Bông Cúc Origin (207)