nguon coi Origin

nguon coi Origin
   Hiện Có   :     17 
   Truy Cập :    1015519
 • Dưa hấu lai F1 Cửu Long (6263)
 • Bông Cúc Nhật Anh (203)
 • Đậu Cove hạt đen Thiên Thanh (201)
 • Đậu Cove Nhật Tân (205)
 • Đậu rồng Thiên Long (199)
 • Dưa leo lai F1 Thanh Ngọc (0131)
 • Dưa leo lai F1 Mỹ Linh (4202)
 • Khổ qua lai F1 Super (0727)
 • Ngò Bạc Liêu NC (178)
 • Cải ngọt Thiên Hương (033)
 • Bí đao chanh Kim Cương (7979)
    Trang chủ >>  Dưa hấu   >>  Dưa hấu lai F1 Cửu Long (6263)

Dưa hấu lai F1 Cửu Long (6263)

  - Hạt giống đạt 10TCN 417-2003

- Độ sạch: 99%
- TLNM: 80%
- Độ ẩm: 8%

Dưa hấu lai F1 Cửu Long (6263)
Dưa hấu lai F1 Trường Giang (9294)
Dưa hấu lai F1 Phi Vũ (3940)
Dưa hấu lai F1 Hắc Long Nhân (3839)
Dưa hấu lai F1 Hoàng Hà (3369)
Dưa hấu lai F1 Hồng Kim Bảo (8827)
Dưa hấu lai F1 Hồng Ngọc (1159)
Dưa hấu lai F1 Supe Ngọc Châu (9010)
Dưa hấu lai F1 Thanh Phúc (4376)
Dưa hấu lai F1 Thuận Mỹ (9314)