nguon coi Origin

nguon coi Origin
   Hiện Có   :     40 
   Truy Cập :    1006435
 • Dưa hấu lai F1 Cửu Long (6263)
 • Bông Cúc Nhật Anh (203)
 • Đậu Cove hạt đen Thiên Thanh (201)
 • Đậu Cove Nhật Tân (205)
 • Đậu rồng Thiên Long (199)
 • Dưa leo lai F1 Thanh Ngọc (0131)
 • Dưa leo lai F1 Mỹ Linh (4202)
 • Khổ qua lai F1 Super (0727)
 • Ngò Bạc Liêu NC (178)
 • Cải ngọt Thiên Hương (033)
 • Bí đao chanh Kim Cương (7979)
    PHIẾU ÐẶT HÀNG

THÔNG TIN NGƯỜI ĐẶT HÀNG
Họ tên :  
Ông / Bà :
Địa chỉ * :  
  Điện thoại * :  
Di động * :
Fax * :
  Email * :    
  Ngày đặt hàng * :
  Ghi chú :
THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN HÀNG  
Họ tên :
 Ông / Bà :
Địa chỉ * :
  Điện thoại * :
Di động * :
Fax * :
  Email * :  
  Ghi chú :
THỜI GIAN GIAO HÀNG VÀ YÊU CẦU
  Ngày giao hàng * :
  Yêu cầu :
NHÂP MÃ BẢO VỆ
  Mã Code : *
  Nhập lại mã Code : *
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
  Phương thức thanh toán * :  

  << Quay lại