nguon coi Origin

nguon coi Origin
   Hiện Có   :     28 
   Truy Cập :    1015530
 • Dưa hấu lai F1 Cửu Long (6263)
 • Bông Cúc Nhật Anh (203)
 • Đậu Cove hạt đen Thiên Thanh (201)
 • Đậu Cove Nhật Tân (205)
 • Đậu rồng Thiên Long (199)
 • Dưa leo lai F1 Thanh Ngọc (0131)
 • Dưa leo lai F1 Mỹ Linh (4202)
 • Khổ qua lai F1 Super (0727)
 • Ngò Bạc Liêu NC (178)
 • Cải ngọt Thiên Hương (033)
 • Bí đao chanh Kim Cương (7979)
    Trang chủ   >>  Hình ảnh Công ty
Hình ảnh Công ty

 • Phòng nghiên cứu
 • Ngân hàng gen
 • Nuôi cấy mô
 • Kiểm tra nảy mầm
 • Kiểm tra nảy mầm
 • Kiểm tra ngoài đồng
 • Quy mô nghiên cứu tão giống dưa hấu
 • Kiểm tra điều kiện ngoại cảnh

Hình ảnh Công ty